Avizat OMEN Nr. 30228.01.2018

Copiii vor aplica diferite strategii și tehnici pe diferite teme de lectură.

Pentru mai multe detalii, vizionați imaginile din stânga, de sub copertă.