Limba franceză • Pre-Intermédiaire
Limba franceză • Pre-Intermédiaire
Deschide cartea

Limba franceză • Pre-Intermédiaire

Pachetul conține jocuri și exerciții pentru fixarea noțiunilor de gramatică a limbii franceze (numărul substantivelor, articolul, prepoziția, verbul etc.). Carioca specială permite refacerea exercițiilor ori de câte ori este nevoie sau corectarea cu ușurință a greșelilor, iar ultima fișă conține cheia exercițiilor.