Culegerea de Lucrări practice de biologie pentru gimnaziu și liceu conține activități concrete, utilizate în experimentele de laborator desfășurate la clasă și la concursurile școlare și își propune:
– familiarizarea elevilor cu demersul și metodologia investigației științifice;
– simularea fenomenelor biologice în procesualitatea lor;
– promovarea învățării prin descoperire;
– dezvoltarea spiritului de investigație și de observație;
– îmbinarea funcției informative cu cea formativă;
– formarea abilităților motrice, practice, de lucru cu aparatura specifică științelor biologice;
– aplicarea metodelor și tehnicilor de lucru din biologie.