Memorator de chimie. Clasele a VII-a a VIII-a
Memorator de chimie. Clasele a VII-a a VIII-a
Deschide cartea

Memorator de chimie. Clasele a VII-a a VIII-a

Memoratorul de chimie pentru clasele a VII-a și a VIII-a face parte din auxiliarele aprobate de Ministerul Educației Naționale (MEN) și oferă elevului un suport pentru învățarea lecțiilor. Acum, el are cea mai potrivită vârstă pentru a învăța să învețe, pentru că la școală se pune accent pe științele exacte. Memoratorul conține cele mai importante noțiuni de chimie ce trebuie reținute și reprezintă un real ajutor pentru elev, care descoperă astfel cum poate sintetiza informațiile din manual și care este cea mai potrivită metodă de învățare pentru el.

Pachetul conține:
• 44 fișe cu scheme de lecție
• 44 fișe de verificare
• sistemul periodic
• broșură cu teste-grilă

Din cuprins: CLASA A VII-A: Materie, corp, substanță • Proprietați și fenomene ale substanțelor • Substanțe pure și amestecuri de substanțe • Soluții • Atomul. Element chimic. Simbol chimic. Masă atomică • Structura învelișului de electroni • Sistemul periodic al elementelor • Valența • Ioni • Electrovalență • Molecule • Formule chimice • Stabilirea formulelor chimice pe baza valențe • Reacții chimice. Ecuații chimice • Tipuri de reacții chimice 
CLASA A VIII-A: Calcule chimice • Metale/Nemetale – Caracteristici generale. Hidrogenul, Oxigenul, Carbonul, Azotul, Sulful, Clorul • Metale – Caracteristici generale. Fierul, Cuprul, Aluminiul • Oxizi • Baze • Acizi. Acidul clorhidric. Acidul sulfuric. Acidul azotic • Săruri • Sistemul periodic al elementelor

Dimensiune

Nr.pagini

Serie

Memorator