Memorator de matematică: Algebră. Geometrie
Memorator de matematică: Algebră. Geometrie
Deschide cartea

Memorator de matematică: Algebră. Geometrie

Memoratorul de matematică: Algebră. Geometrie conține materia claselor de gimnaziu și este extrem de util pentru recapitularea materiei înaintea examenului de Evaluare Națională.
Colecția de memoratoare include titluri aprobate de Ministerul Educației Naționale (MEN), în care veți găsi scheme de lecție utile pentru fixarea cunoștințelor.


Continut memorator matematica

Pachetul conține:
• 61 fișe cu scheme de lecție
• broșură cu teste de verificare


Cuprins memorator matematica – Algebra

Mulțimi – Operații cu mulțimi. Mulțimile N, Z, Q, R • Intervale de numere reale. Operații cu intervale • Puteri. Operații cu puteri • Operații cu numere reale • Criterii de divizibilitate • Numere prime. Numere compuse • Fracții ordinare. Operații cu fracții • Valoarea absolută a unui număr real • Radicali • Medii • Rapoarte și proporții • Calcul algebric • Formule de calcul prescurtat • Funcții • Sisteme de două ecuații cu două necunoscute.

Cuprins memorator matematica – GEOMETRIE

Punct. Dreaptă. Plan • Unghiul • Triunghiul • Perpendicularitate • Paralelism • Linii importante în triunghi • Proprietățile triunghiurilor • Patrulatere • Elemente de trigonometrie • Aria triunghiului • Ariile patrulaterelor • Cercul • Poligoane regulate • Poziții relative în spațiu. Paralelism în spațiu. Perpendicularitate în spațiu. Unghiuri în spațiu • Poliedre • Corpuri rotunde

Dimensiune

Nr.pagini

Serie

Memorator